IMG_20200626_124522
Anklam, řeka Peene.

Na kole z Prahy k Baltu, 2020